Ve Starém Městě v areálu společnosti zajišťujeme odbornou poradnu rostlinolékaře v průběhu vegetační sezóny květen až srpen každý čtvrtek od 15 – 17 hodin.

Významnou službou pro zahrádkáře je i vaření povidel a moštování ovoce na provozovně ve Starém Městě.