Společnost vznikla v roce 1992. Svou činností navázala na Hospodářské zařízení Českého zahrádkářského svazu. To znamenalo, že pokračovala ve spolupráci se základními organizacemi Českého zahrádkářského svazu a postupně začala budovat síť prodejen se zahrádkářskými potřebami. První sídlo společnosti a centrální sklad byl zřízen v Hradčovicích. Od roku 2003 bylo sídlo společnosti přeneseno do Starého Města.

Sortiment zboží se postupně rozšiřoval podle požadavků trhu o potřeby pro vinaře, chovatele a včelaře.